ΕΝ Καλέστε μας: (+30) 2821098800info@vimloc.com
 » Υποστήριξη

Ερωτήσεις - Απαντήσεις
Εδώ είναι αναρτημένες ερωτήσεις πελατών μας , που έχουν απαντηθεί από στελέχη της εταιρείας μας και από συνεργάτες με την κατάλληλη τεχνογνωσία. Ο σκοπός της σελίδας είναι να δώσει πληροφορίες που αφορούν τα προϊόντα μας. Οι πληροφορίες αυτές μπορεί να είναι τεχνικής ή εμπορικής φύσης, αλλά και σε σχέση με την χρησιμότητα ή την χρήση των προϊόντων μας. Θα εκτιμούσαμε αν μας κάνετε οποιαδήποτε ερώτηση που θα εμπλούτιζε τον συγκεκριμένο χώρο αλλά και κάθε σχόλιο σας σχετικά με την οργάνωση των πληροφοριών, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των επισκεπτών της ιστοσελίδας.


 


  

Customized προϊόντα
Ζητήστε μας πιστοποιημένα Προϊόντα που θα κατασκευαστούν ειδικά για εσάς, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του έργου σας.

Σε πολλά έργα για την ολοκλήρωση μιας λύσης, εκτός από τα προϊόντα και τις συνήθεις υπηρεσίες, απαιτούνται και εξειδικευμένες υπηρεσίες. Τα προϊόντα με το Brand Name VIMLOC, παρέχονται στους πελάτες προσαρμοσμένα στις ανάγκες του κάθε έργου. Υπάρχει η δυνατότητα κάλυψης κάθε σχεδιασμού διακόσμησης αλλά και λειτουργικής ανάγκης. Οι μηχανικοί μας συνεργάζονται με τους σχεδιαστές και μηχανικούς κάθε έργου χωριστά, και όντας εφοδιασμένοι με σύγχρονο και εξειδικευμένο εξοπλισμό, μπορούν να προσφέρουν ποιοτικές και αξιόπιστες εξειδικευμένες λύσεις. Τα συνεργαζόμενα εργοστάσια παράγουν κατά παραγγελία ειδικά κατά περίπτωση και προσωποποιημένα κατά πελάτη προϊόντα.
Ο στόχος είναι να βρεθεί λύση τεχνολογίας για κάθε πελάτη ανάλογα με την ανάγκη του.


  

Τεχνικές συμβουλές Συνεργατών
Κατά τον σχεδιασμό ενός έργου ή μιας εφαρμογής, ο πελάτης μπορεί να ενημερωθεί για τα νέα προϊόντα, τις νέες τεχνολογίες και τις λύσεις που υπάρχουν την συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Τα στελέχη της εταιρείας ενημερώνονται διαρκώς, και έχουν την δυνατότητα να παρέχουν αυτήν την υπηρεσία με επιτυχία, και υψηλά οφέλη για τον πελάτη. Προσφέρονται τεχνικές και εικαστικές συμβουλές και προτάσεις για την σωστή επιλογή προϊόντος σε κάθε έργο. Μετά την επιλογή του προϊόντος, προσφέρεται κάθε τεχνική πληροφορία και ενημέρωση στον μηχανικό ή στον τεχνικό εγκαταστάτη του έργου, ώστε το έργο να ολοκληρωθεί με επιτυχία.


  

Μελέτη – Προσφορά
Πολύ σημαντικό στάδιο ενός έργου είναι η μελέτη. Εξειδικευμένοι τεχνικοί, παραλαμβάνουν τα αρχιτεκτονικά σχέδια και ενημερώνονται για την χρήση των χώρων. Στη συνέχεια, ενημερώνουν τον πελάτη για τα προϊόντα, συζητούν μαζί του πιθανές εναλλακτικές λύσεις και παραδίδουν προσφορά με φωτογραφίες, τεχνικά χαρακτηριστικά των προϊόντων και διαγράμματα με τις θέσεις των μηχανημάτων αλλά και των σχετικών υποδομών που απαιτούνται για την σωστή και χωρίς προβλήματα λειτουργία των συστημάτων.


  

Εγκατάσταση
Αν ένας τεχνικός ή εγκαταστάτης, χρειαστεί οποιαδήποτε επεξήγηση επί τόπου, υπάρχει η δυνατότητα επίσκεψης εξειδικευμένου τεχνικού για την παροχή τεχνικής βοήθειας στο έργο.


  

Παραμετροποίηση
Μηχανικός της επιχείρησης συνεργάζεται με τον πελάτη ή με αντιπρόσωπο του.
Στόχος μας είναι να κατανοήσουμε πλήρως τις ανάγκες του πελάτη στο χώρο του.
Ακολουθεί η σχεδίαση του τρόπου λειτουργίας, προτείνονται λύσεις στον πελάτη και μετά από συνεργασία οριστικοποιείται η εφαρμογή.
Τέλος, πραγματοποιείται το λογισμικό του συστήματος , έτσι ώστε να λειτουργεί ακριβώς σύμφωνα με τις ανάγκες του πελάτη.


  

Εκπαίδευση
Τεχνικός μας αναλαμβάνει να εκπαιδεύσει τον πελάτη ή το προσωπικό του, στην χρήση των μηχανημάτων ή των συστημάτων.


  

Υποστήριξη μετά την πώληση
Η εταιρεία μας διαθέτει οργανωμένο τμήμα υποστήριξης εγκατεστημένων συστημάτων, η οποία πραγματοποιείται ως εξής: Όταν ενημερωθούμε από τον πελάτη για οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα, η γραμματεία τεχνικού τμήματος καταγράφει το πρόβλημα και ένας τεχνικός αναλαμβάνει να δώσει λύση. Διαθέτουμε επίσης οργανωμένο τμήμα επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων, με πλήρη εξοπλισμό και παρακαταθήκη ανταλλακτικών, για την άμεση επισκευή κάθε συσκευής VIMLOC. Υπάρχει απόθεμα υλικών για την αντικατάσταση συσκευών, ώστε να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία και χρήση στον χώρο του πελάτη.


  

Εγγύηση
Παρέχεται εγγύηση 1 έτους για τα προϊόντα της VIMLOC, με δυνατότητα επέκτασης σε 5 έτη. Κατά την περίοδο της εγγύησης, αναλαμβάνεται η άρση οποιαδήποτε βλάβης προέρχεται από ελάττωμα κατασκευής, χωρίς καμία επιβάρυνση, με την αποστολή σχετικού RMA και αποστολή του προϊόντος στο τεχνικό τμήμα της εταιρείας.

 
 

Tο Brand Name “VIMLOC” δημιουργήθηκε το 2007, από ομάδα τεχνικών με 20ετη τότε εμπειρία και όραμα την διάθεση στην αγορά ποιοτικών προϊόντων τεχνολογίας, σε συνδυασμό με ποιοτική υποστήριξη των έργων μετά την εφαρμογή.

Επικοινωνία: info@vimloc.gr